دندان پزشکی http://dental1375.mihanblog.com 2020-09-30T12:22:30+01:00 text/html 2018-09-07T09:14:13+01:00 dental1375.mihanblog.com حمید نوروزی معرفی سایت آچار سو http://dental1375.mihanblog.com/post/8 <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: lightgrey;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">منظور از کلمات پر رقابت عبارات و کلماتی است که تعداد جست و جوی آن ها در فضای اینترنت بسیار زیاد است و سایت های رتبه بالا بازدید بسیاری در این عبارات دریافت می کنند. معمولا سایت هایی که در این عبارات رتبه اول را دارند سایت های با قدمت و قدرتمدی از نظر اعتبار هستند و همچنین به مرحله اعتماد گوگل رسیده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif; color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: lightgrey;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">از این رو جا به جا کردن آن ها در زمان کم نیاز به تمرکز بسیار داشته و طبیعتا هزینه آن ها هم بالا تر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: lightgrey;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">گروه <a href="http://dental1390.mihanblog.com/">خدمات سئو</a> با بهره گیری از 5 سال تجربه در این حوزه با سریع ترین و اصولی ترین روش ها شما را به مقصودتان خواهد رساند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: #E2E2E2;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">در برخی مواقع کسب کار ها به دلیل وجود یک رویداد یا همایش و یا شرایط ویژه در بازارشان نیاز دارند که در سریع ترین زمان به جایگاهی مناسب در موتور های جست و جو دست یابند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: #E2E2E2;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">در این شرایط گروه خدمات سئو با کیفیت خدمت خود را به مشتریان محترم خود ارائه می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif; color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: #E2E2E2;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">با به کار گیری روش هایی درست و مورد تایید گوگل می توان در سریع ترین زمان رتبه یک وبسایت را دگرگون کرد. البته این روش به علت سخت گیری های موجود در قوانین خدمات سئو بسیار حساس و مهم است که فقط در شرایط های خاص از آن استفاده می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif; color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: #F8F8F8;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">خدمات سئو ارزان برای کسب و کار های کوچک شامل مغازه ها و فروشگاه ها، شرکت ها و تولیدی های کوچک در نظر گرفته شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif; color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: #F8F8F8;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">روال کار در این بخش از خدمات سئو پیاده سازی سئو محلی برای کسب رتیه اول در یک محل محدود، یا بهینه سازی سایت روی کلماتی که تعداد جست و جو و رقابت در آن ها کمتر بوده و همینطور دارای بازدهی مناسب برای کسب و کار مد نظر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;background: #F8F8F8;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;mso-ascii-font-family:Iran;mso-hansi-font-family: Iran;color:#333333;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">خدمات سئو ارزان علاوه بر دارا بودن هزینه بهینه برای مشتری بازدهی سریع را نیز برای وی در پی دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#333333; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Iran&quot;,serif;color:#5E5C5E"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-07-25T08:19:12+01:00 dental1375.mihanblog.com حمید نوروزی فروشگاه دندانپزشکی دیجیدن، بورس خرید و فروش کالای دندانپزشکی http://dental1375.mihanblog.com/post/6 <div class="m_-634571967097953197gmail-postbody" style="margin: 0px auto; padding: 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; line-height: 21.6px; text-align: right;"><div class="m_-634571967097953197gmail-postcontent" style="margin: 0px auto; padding: 0px 5px; font-size: 9pt; max-width: 100%; line-height: 21.6px;">امروزه کیفیت در همه صنایع حرف اول را میزند. این قاعده در دندانپزشکی هم مستثنی نیست. در جامعه امروزی مردم به دنبال کیفیت هستند و ما به همین دلیل آغاز به فروش کالای دندانپزشکی با کیفیت کردیم.<p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">در بازار امروزی فروش کالای دندانپزشکی کم کیفیت و بی کیفیت شدیدا رواج پیدا کرده و گاها برخی از دندانپزشکان اقدام به خرید کالای دندانپزشکی کم کیفیت میکنند. گاها این مورد یا به خاطر سختی خرید این لوازم است یا نا آگاهی. ولی ما در سایت دیجیدن همواره کوشیده ایم تا با فروش مواد دندانپزشکی با کیفیت را برای دندانپزشکان و دندانسازان عزیز تلاش کنیم تا اجناس نامرغوب وارد این صنعت نشود .این محصولات تماما از بهترین و مرغوب ترین&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://digiden.ir/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://digiden.ir/%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B3-%25D8%25AE%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%25BE%25D8%25B2%25D8%25B4%25DA%25A9/&amp;source=gmail&amp;ust=1532592740602000&amp;usg=AFQjCNFnufYcky_Xa8BEHtyhChZUJdx59Q" style="color: rgb(25, 118, 210); margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-decoration-line: none;">لوازم دندانپزشکی</a>&nbsp;می باشد. همه محصولات دارای گارانتی معتبر و قیمت مناسب می باشد.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: large; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فروشگاه دندانپزشکی دیجیدن، بورس خرید و فروش</strong></span><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;کالای دندانپزشکی</strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">فروشگاه دندانپزشکی دیجیدن اولین بورس لوازم دندانپزشکی به صورت دیجیتال و اینترنتی در ایران است که ابتدای سال 1396 تأسیس و راه اندازی شد. دیجیدن بستری آنلاین جهت معرفی و فروش تجهیزات و لوازم حوزه کدکم و دندانپزشکی دیجیتال است که به صورت تخصصی و با همت تیم پشتیبانی متشکل از مهندسین، دندانپزشکان و تکنسین‌های لابراتواری و دندانسازی کشور اداره و مدیریت می‌شود.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">گروه دیجیدن "دندانپزشکی دیجیتال" با هدف "دسترسی آسان به بهترین انتخاب" سعی دارد از طریق این بستر آنلاین به دندانپزشکان و دندانسازان عزیز کمک نماید تا انتخابی هر چه بیشتر دقیق و بر اساس مستندات و تجربیات کاری همکاران حرفه ای، برای محصولات دیجیتال و کدکم شرکت‌های مختلف داشته باشند. این وبسایت با پیام "ثابت کنید که بهترین هستید" با ارائه محصولات کمپانی‌های مختلف جهت پیش برد اهداف این مجموعه تلاش می‌نماید.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">پیشنهاد ما به شما این است که به محصولات و&nbsp;<a rel="nofollow" title="" href="http://digiden.ir/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://digiden.ir/%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B3-%25D8%25AE%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%25BE%25D8%25B2%25D8%25B4%25DA%25A9/&amp;source=gmail&amp;ust=1532592740602000&amp;usg=AFQjCNFnufYcky_Xa8BEHtyhChZUJdx59Q" style="color: rgb(25, 118, 210); margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-decoration-line: none;">لوازم دندانپزشکی&nbsp;فروشگاه دندانپزشکی دیجیدن</a>&nbsp;اطمینان کنید و خرید خود را از سایت ما و از محصولات با کیفیت ما انجام دهید.</p><div><br></div></div></div><div class="yj6qo" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"></div> text/html 2018-07-13T08:58:23+01:00 dental1375.mihanblog.com حمید نوروزی لینکدونی چیست؟ http://dental1375.mihanblog.com/post/5 <p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">هنگامی که تلگرام شکل گرفت خیلی از واژه ها به این کلمات ما ایرانیها اضافه شد و یکی از این کلمات لینکدونی هست.</p><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">اما در واقع لینکدونی مکانی هست که در آن لینک کانال و گروه و استیکر و ربات تلگرام موجود باشد.</p><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">لینکدونی ها خود یک لینک تلگرام هستند و اکثرا هم به صورت کانال تلگرام هستند.</p><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">در ابتدا لینکدونی ها رایگان بودند و شما میتوانستید با چند تبلیغ برای کانال لینکدونی لینک خود را در کانال تلگرام لینکدونی درج کنید.</p><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">اما مدیران گروههای تلگرام که تازه گروه خود را راه اندازی کرده اند از لینکدونی ها بیشتر استقبال میکنند.</p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></span><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">مدیران گروه تلگرام برای افزایش ممبر گروه خود به کانال&nbsp;<a href="http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23&amp;source=gmail&amp;ust=1531557237906000&amp;usg=AFQjCNH1JRqsEipD82nPHKKwZjYnEdYwNQ" style="color: rgb(17, 85, 204);"><b>لینکدونی</b></a>&nbsp;مراجعه میکند و با دادن پیام به مدیر کانال از او درخواست میکند تا لینک او را داخل کانال قرار دهد.</p><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">اما فقط مدیران کانال و گروهها تلگرام نیستند که به دنبال لینکدونی باشند، بلکه این کانالها مورد استقبال بسیاری از کاربران تلگرام هم هست.</p><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">بعضی از کاربران که علاقه زیادی به چت و گپ در گروههای تلگرام دارند عضو&nbsp;لینکدونی&nbsp;ها میشوند و منتظر میشوند تا مدیرکانال لینک گروه جدید را در کانال خود قرار دهد و&nbsp; عضو گروه شوند.</p><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">البته بعضی از کاربران تلگرام با هدف&nbsp;سین زدن&nbsp;برای بنر خود عضو کانال تلگرام لینکدونی میشوند و منتظر میشوند تا یک گروه که تبلیغ در آن آزاد هست داخل کانال گذاشته شود.</p><p style="direction: rtl; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&amp;ik=aecc39e2f4&amp;view=fimg&amp;th=1649287bc8d1b912&amp;attid=0.1&amp;disp=emb&amp;realattid=ii_jjjnowpd0_1649286331b8ef27&amp;attbid=ANGjdJ9nSyD5wlHPoAnC7cbpTrza_o8OFi3r407NSMcdhDbITDn-BjAmMURioJJe36pW-Wjiu7joTZ9Pdh55ItBeJq2qBnZuIOBXL917mN4-3KpjdRfVi7NS8_ba8UA&amp;sz=w500-h500&amp;ats=1531470837906&amp;rm=1649287bc8d1b912&amp;zw&amp;atsh=1" width="250" height="250" class="CToWUd"></div> text/html 2018-07-09T09:22:51+01:00 dental1375.mihanblog.com حمید نوروزی دنتال جاب . اولین سایت کاریابی دندانپزشکی و دندانسازی در ایران http://dental1375.mihanblog.com/post/4 <p style="font-family: arial, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif">به عنوان اولین وبسایت حرفه ای ثبت آگهی‌های استخدامی و&nbsp;<a href="http://dentaljob.ir/features-a-good-dentist/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://dentaljob.ir/features-a-good-dentist/&amp;source=gmail&amp;ust=1531214284096000&amp;usg=AFQjCNGQi_gDxIdIHFBHPe-nTgzpwllovg" style="color: rgb(17, 85, 204);">کاریابی دندانپزشکی</a>&nbsp;و دندانسازی فعالیت خود را از سال 1396 به صورت حرفه ای آغاز نموده و فرصتی فراهم آورده تا دندانپزشکان و دندانسازان گرامی با ثبت آگهی‌های استخدامی و&nbsp;<a href="http://dentaljob.ir/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://dentaljob.ir/&amp;source=gmail&amp;ust=1531214284096000&amp;usg=AFQjCNERcae2OPKm70uHu1afxIUBGUtXwQ" style="color: rgb(17, 85, 204);">کاریابی</a>&nbsp;خود در زمینه ها و تخصص های مختلف رشته های دندانپزشکی جهت ارائه فرصت های شغلی و رزومه های کاری فعالیت داشته باشند.</font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif">تمام سعی مجموعه دنتال جاب بر این بوده است تا با ارائه بهترین و ساده ترین پلتفرم آنلاین فرایند ثبت آگهی و رزومه ها توسط کاربران گرامی به سادگی هر چه تمام تر باشد.</font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(68, 73, 75); font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.5px; text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif">شما در&nbsp;<a href="http://dentaljob.ir/features-a-good-dentist/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://dentaljob.ir/features-a-good-dentist/&amp;source=gmail&amp;ust=1531214284096000&amp;usg=AFQjCNGQi_gDxIdIHFBHPe-nTgzpwllovg" style="color: rgb(17, 85, 204);">این وبسایت</a>&nbsp;قادر هستند تا آگهی های همکاری و استخدامی خود را به عنوان کارفرما یا رزومه ی کاری و آمادگی به همکاری خود را به عنوان کارجو به تمامی بازدیدکنندگان عزیز وبسایت معرفی نمایید.</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.821429em; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font face="tahoma, sans-serif"><font color="#44494b"><span style="font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px;"><b><a href="http://dentaljob.ir/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://dentaljob.ir/&amp;source=gmail&amp;ust=1531214284096000&amp;usg=AFQjCNERcae2OPKm70uHu1afxIUBGUtXwQ" style="color: rgb(17, 85, 204);">http://dentaljob.ir/</a></b></span></font><br></font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&amp;ik=aecc39e2f4&amp;view=fimg&amp;th=1647e4e8a0d29824&amp;attid=0.1&amp;disp=emb&amp;realattid=ii_jje1pb0p0_1647e4dfcead00e9&amp;attbid=ANGjdJ-7_02bDxkljYRuUZ-YGN3IQuL-a4zWmnOUOWeihodJTJ8Q5-etxe4S1gYHUb_95g0zuHhTCxcKHUiLQYaFW59cGzAOkzUXzxAEZrIQmZVuLSZSzZkvfq38msQ&amp;sz=w1088-h726&amp;ats=1531127884096&amp;rm=1647e4e8a0d29824&amp;zw&amp;atsh=1" width="544" height="363" class="CToWUd a6T" tabindex="0" style="cursor: pointer; outline: 0px;"><div class="yj6qo"></div><div class="adL"><br></div></div> text/html 2018-07-07T17:16:28+01:00 dental1375.mihanblog.com حمید نوروزی کانال تلگرام لینکدونی جهت تبلیغ رایگان گروه و کانال شما بصورت رایگان http://dental1375.mihanblog.com/post/3 <h2 class="m_-2656767042145969494gmail-mediapage-description m_-2656767042145969494gmail-p-summary" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir, BYekan, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, Tahoma, &quot;Sans Serif&quot;; line-height: 1.9; color: rgb(33, 33, 33); margin: 10px 0px 15px; font-size: 14px; white-space: pre-line; outline: 0px;"><div style="direction: rtl;"><span style="font-weight: normal;">کانال </span><a href="http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23&amp;source=gmail&amp;ust=1531069980244000&amp;usg=AFQjCNEzbsFOKKlx7mf9uW8txQ42_3cfUA" style="color: rgb(17, 85, 204);">لینکدونی تلگرام</a><span style="font-weight: normal;"><a href="http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23&amp;source=gmail&amp;ust=1531069980244000&amp;usg=AFQjCNEzbsFOKKlx7mf9uW8txQ42_3cfUA" style="color: rgb(17, 85, 204);"> </a>. با ثبت کانال یا گروه خود در </span><a href="http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23&amp;source=gmail&amp;ust=1531069980244000&amp;usg=AFQjCNEzbsFOKKlx7mf9uW8txQ42_3cfUA" style="color: rgb(17, 85, 204);">لینکدونی گروه تلگرام</a><span style="font-weight: normal;"> و لینکدونی کانال تلگرام می توانید ممبرهای گروه و کانال خود را به صورت رایگان افزایش دهید.&nbsp;</span></div><div style="font-weight: normal; direction: rtl;">&nbsp;کانال لینکدونی تلگرام جهت ارائه خدمات تبلیغاتی رایگان برای گروه ها و کانال های شما در خدمت شما می باشد.</div><div dir="rtl" style="font-weight: normal;"><a href="http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://socialbook.ir/telegram-channel/linkekadeh23&amp;source=gmail&amp;ust=1531069980244000&amp;usg=AFQjCNEzbsFOKKlx7mf9uW8txQ42_3cfUA" style="color: rgb(17, 85, 204);">برای ورود بر روی اینجا کلیک کنید</a>&nbsp;</div><div style="font-weight: normal; direction: rtl;"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&amp;ik=aecc39e2f4&amp;view=fimg&amp;th=1647516771e574f9&amp;attid=0.1&amp;disp=emb&amp;realattid=ii_jjbhmgns0_1647515b1a092d93&amp;attbid=ANGjdJ9lS_71y6zlEObC2FKehOm9De1xYwTNRZ8WutccGBu0Gl35ChkfcbhAKSCCF4Qz4sE6kAIX7tXKkJJTYjXmZDeEtWvifMu8_vLijnmEliQkguSQBW6PMNZZHOY&amp;sz=w400-h400&amp;ats=1530983580244&amp;rm=1647516771e574f9&amp;zw&amp;atsh=1" width="200" height="200" class="CToWUd"><br></div><div><br></div></h2> text/html 2018-07-05T20:52:52+01:00 dental1375.mihanblog.com حمید نوروزی سایت کاریابی دندانپزشکی و دندانسازی http://dental1375.mihanblog.com/post/2 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">وبسایت دنتال جاب بستری است برای کاریابی تخصصی دندانپزشکی و دندانسازی، محلی برای نمایش مهارت ها و یافتن مهارت ها و تخصص های گوناگون دندانپزشکی</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">چرا باید در وبسایت جاب دنتال آگهی استخدامی و&nbsp;<b><a href="http://dentaljob.ir/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://dentaljob.ir/&amp;source=gmail&amp;ust=1530728633468000&amp;usg=AFQjCNEe4Ofc-mq9ODW9frXxbcFbw5sv3A" style="color: rgb(17, 85, 204);">کاریابی دندانپزشکی و دندانسازی</a>&nbsp;</b>ثبت کنیم؟</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif" size="4">ارسال پیامک به جامعه هدف شما</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">«<b><a href="http://dentaljob.ir/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://dentaljob.ir/&amp;source=gmail&amp;ust=1530728633469000&amp;usg=AFQjCNHhkOa5Lh6zphb4c3H7rVY4tVATUQ" style="color: rgb(17, 85, 204);">دنتال جاب</a></b>» کلیه اخبار و آگهی های استخدامی و کاریابی را به تناسب رشته ، تخصص و شهر تفکیک می نماید و آگهی ها را از طریق ایمیل یا پیامک برای کاربران متقاضی ارسال می کند.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif" size="4">اطلاع رسانی گسترده در فضای وب</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">با درج آگهی در وب سایت «دنتال جاب» از مزیت انتشار گسترده آگهی کاریابی خود در فضای وب بهره‌مند خواهید شد.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif" size="4">صرفه جویی در هزینه و زمان</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">شما با درج&nbsp;<b><a href="http://dentaljob.ir/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://dentaljob.ir/&amp;source=gmail&amp;ust=1530728633469000&amp;usg=AFQjCNHhkOa5Lh6zphb4c3H7rVY4tVATUQ" style="color: rgb(17, 85, 204);">آگهی استخدام&nbsp;</a></b>و کاریابی دندانپزشکی و دندانسازی خود در وب سایت «دنتال جاب» با کمترین هزینه در کوتاهترین زمان، بهترین بازخورد را دریافت خواهید کرد.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif" size="4">&nbsp;ثبت آگهی خودکار</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">شما قادر خواهید بود تنها با استفاده از ربات تلگرام آگهی استخدامی خود را بدون کمترین دردسر ثبت و متن آگهی خود را به صورت کامل در فضای تلگرام و وبسایت دریافت نمایید.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">انتشار در کانال تلگرامی دنتال جاب</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">با ثبت آگهی در این وبسایت اطلاعات آگهی به صورت خودکار در کانال تخصصی دنتال جاب منتشر می شود که بازدیدکنندگان زیادی را به همراه خواهد داشت.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">حضور در مجلات تخصصی&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif">زین پس دنتال جاب صفحات خاصی از مجلات تخصصی دندانپزشکی و دندانسازی را به خود و آگهی های استخدامی خود اختصاص خواهد داد.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="tahoma, sans-serif"><img src="https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&amp;ik=aecc39e2f4&amp;view=fimg&amp;th=1646105bd1ecdd99&amp;attid=0.1&amp;disp=emb&amp;realattid=ii_jj5x7woa0_16461059718eafd3&amp;attbid=ANGjdJ_rNLPgjGWG9K54ezTuh0ZsX9Swo0O_Pvxwp_UNifUWV9jXY3bgXk_9ZrC8HbwqeKXRi44C7WqMYkbMb-o9ZNpz666CFvRuTeSwE7Ygjv9ab2a-86vXasPMmOQ&amp;sz=w1124-h624&amp;ats=1530642233468&amp;rm=1646105bd1ecdd99&amp;zw&amp;atsh=1" width="562" height="312" class="CToWUd a6T" tabindex="0" style="cursor: pointer; outline: 0px;"><br></font></div><div><font face="tahoma, sans-serif"><br></font></div> text/html 2018-07-05T20:52:09+01:00 dental1375.mihanblog.com حمید نوروزی فروشگاه دندانپزشکی دیجیدن، بورس خرید و فروش کالای دندانپزشکی http://dental1375.mihanblog.com/post/1 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">امروزه کیفیت در همه صنایع حرف اول را میزند. این قاعده در دندانپزشکی هم مستثنی نیست. در جامعه امروزی مردم به دنبال کیفیت هستند و ما به همین دلیل آغاز به فروش&nbsp;<strong><a href="http://digiden.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://digiden.ir/%25D8%25AE%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2588-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%25BE%25D8%25B2%25D8%25B4%25DA%25A9%25DB%258C/&amp;source=gmail&amp;ust=1530728633483000&amp;usg=AFQjCNHqK_51Y5dy3eJVfx4KANzazR1GKQ" style="color: rgb(17, 85, 204);">کالای دندانپزشکی</a></strong>&nbsp;با کیفیت کردیم.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">در بازار امروزی فروش&nbsp;کالای دندانپزشکی کم کیفیت و بی کیفیت شدیدا رواج پیدا کرده و گاها برخی از دندانپزشکان اقدام به خرید کالای دندانپزشکی کم کیفیت میکنند. گاها این مورد یا به خاطر سختی خرید این لوازم است یا نا آگاهی.&nbsp;ولی ما در سایت دیجیدن همواره کوشیده ایم تا&nbsp;با فروش مواد دندانپزشکی&nbsp;با کیفیت را برای دندانپزشکان و دندانسازان عزیز تلاش کنیم تا اجناس نامرغوب وارد این صنعت نشود .این محصولات تماما از بهترین و مرغوب ترین لوازم مصرفی دندانپزشکی می باشد. همه محصولات دارای گارانتی معتبر و قیمت مناسب می باشد.</p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51);">فروشگاه دندانپزشکی دیجیدن</h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><a href="http://digiden.ir/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://digiden.ir/&amp;source=gmail&amp;ust=1530728633483000&amp;usg=AFQjCNG2V0XY1RtWFk3n-SaaH1XFpgw98A" style="color: rgb(17, 85, 204);"><strong>فروشگاه دندانپزشکی&nbsp;دیجیدن</strong></a>&nbsp;اولین بورس لوازم دندانپزشکی به صورت دیجیتال و اینترنتی در ایران است که ابتدای سال 1396 تأسیس و راه اندازی شد. دیجیدن بستری آنلاین جهت معرفی و فروش تجهیزات و لوازم حوزه کدکم و دندانپزشکی دیجیتال است که به صورت تخصصی و با همت تیم پشتیبانی متشکل از مهندسین، دندانپزشکان و تکنسین‌های لابراتواری و دندانسازی کشور اداره و مدیریت می‌شود.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">گروه&nbsp;دیجیدن&nbsp;"دندانپزشکی دیجیتال" با هدف &nbsp;"دسترسی آسان به بهترین انتخاب" و خرید اینترنتی مواد دندانپزشکی سعی دارد از طریق این بستر آنلاین&nbsp;به دندانپزشکان و دندانسازان عزیز کمک نماید تا انتخابی هر چه بیشتر دقیق&nbsp;و بر اساس مستندات و تجربیات کاری همکاران حرفه ای، برای محصولات دیجیتال و کدکم شرکت‌های مختلف داشته باشند. این وبسایت با پیام "ثابت کنید که بهترین هستید"&nbsp;با ارائه محصولات&nbsp;کمپانی‌های مختلف جهت پیش برد اهداف این مجموعه تلاش می‌نماید.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;">پیشنهاد ما به شما این است که برای خرید لوازم دندانپزشکی به ما اطمینان کنید و خرید خود را از سایت ما و از محصولات با کیفیت ما انجام دهید.</p><p dir="rtl" style="font-size: 12.8px; color: rgb(51, 51, 51);"><font size="6"><a href="http://digiden.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=http://digiden.ir/%25D8%25AE%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2588-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%25BE%25D8%25B2%25D8%25B4%25DA%25A9%25DB%258C/&amp;source=gmail&amp;ust=1530728633484000&amp;usg=AFQjCNHMm8Zw5rFQHwFJ3_QHPV2qH0Hr8w" style="color: rgb(17, 85, 204);">برای ورود به سایت دیجیدن اینجا کلیک کنید</a></font></p><p dir="rtl" style="font-size: 12.8px; color: rgb(51, 51, 51);"><br></p><p dir="rtl" style="font-size: 12.8px; color: rgb(51, 51, 51);"><img src="http://digiden.ir/wp-content/uploads/2018/04/01.Dental-supplies.jpg" alt="خرید و فروش کالای دندانپزشکی"></p>